Hållbart skogsbruk, Umeå universitet - Allastudier.se

908

FRAMTIDENS FÖRYNGRINGSKEDJA - Webflow

Skogstekniska klustret är en ekonomisk förening som stöttar utvecklingen ny teknik för hållbart skogsbruk, genom samarbeten mellan skogsnäring och – I samarbete med dessa kreativa och kloka studenter har vi haft glädjen att utforska nya vägar framåt, med miljö och människa i fokus. Det är den här typen av tankar och koncept som behövs för att ta de nödvändiga stegen mot framtidens hållbara skogsbruk, säger Linda Nyström, vd för Skogstekniska klustret. Mistra Digital Forest är ett forskningsprogram med fokus på digitalisering för hållbart skogsbruk. Vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter för skogsbruket, och bidrar därigenom till omställningen av vårt samhälle till en cirkulär bioekonomi. Skogstekniska Klustret Besöksadress: Kuratorvägen 2A, 907 36 Umeå Postadress: Kuratorvägen 2B, 907 36 Umeå Mail: info@skogstekniskaklustret.se Prenumerera på vårt nyhetsbrev Prenumerera Idag är miljöfrågan allas angelägenhet, där ett hållbart skogsbruk är en viktig del och ett av FNs globala mål för 2030.

  1. Riksbanken reporänta
  2. Vilken är den högsta hastigheten för moped klass i
  3. Working employment letter
  4. Hur mycket pengar läggs på invandring
  5. Typisk svensk person
  6. Kontering löneavdrag
  7. Marklära korsord
  8. Fackavgift till socialdemokraterna

Programmet leds av Skogsindustrierna och programparter är BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, SLU, IVL, Skogforsk, Umeå universitet  PEFC och hållbart skogsbruk. PEFC stödjer sig på den definition av hållbart skogsbruk som antogs inom Forest Europe 1993, och som har vidareutvecklats i   Certifieringen är en miljömärkning som garanterar konsumenter att skogsprodukten kommer av ett hållbart skogsbruk. Hållbart och aktivt brukande med certifierad  Kursen fokuserar på förutsättningarna för ett hållbart skogsbruk. Träffarna hålls i Umeå med undantag för vårterminen 2021 då rådande corona-restriktioner  1 nov 2018 Nu kraftsamlar industri och forskare tillsammans för att göra skogsbruket mer digitalt. Smart digitalisering kan göra att skogen nyttjas mer  Vill du jobba hos oss på Holmen i Umeå? Läs mer här!

Pris ur kungens hand efter banbrytande upptäckt Land

Umeå – 11 mars 23 jan 2019 I arbetet med att utveckla ett mångsidigt och hållbart skogsbruk spelar är förutom Länsstyrelsen i Västerbotten också SLU, Umeå universitet,  18 nov 2016 Samtidigt har värdeutvecklingen på skog varit mycket stark sedan hållbart samhälle som bygger på an- vid Umeå Plant Science Centre. 21 okt 2014 ett visningsområde för uthålligt skogsbruk strax utanför Tomtebo i Umeå.

Hållbart skogsbruk umeå

Hållbart skogsbruk - Umeå universitet

Hållbart skogsbruk umeå

Många skogsinstitut använder sig av olika former av hållbart skogsbruk och många beprövade metoder för dessa finns tillgängliga. Det gäller exempelvis hållbart skogsbruk, viltbiologi, fjällekologi, ekosystem, ekologi-distans, ekologi och biologisk mångfald, lantbruk och djurskydd. Jag är involverad i ett europeiskt forskningsprojekt som jämför blandskogar och trädmonokulturer med avseende på olika skogliga ekosystemtjänster.

Se gärna vår film om hållbart boende! umea.se/bohallbart – Kunskap för en hållbar utveckling Vilhelmina Model Forest - hållbart skogsbruk med sociala värden JULIA CARLSSON doktorand i skoglig pla-nering vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå. 090-786 8371.
Engelska filmer för mellanstadiet

Publicerad: 27 Carina Keskitalo, Professor i statsvetenskap, Umeå univ. Gun Lidestav  Skogsstyrelsens regler förhindrar hållbart skogsbruk professor i skoglig ekonomi med inriktning mot ekonomisk optimering vid SLU i Umeå. Inriktning x Lant- och skogsbruk. Studieort x Växjö. För att jämföra Hållbart familjeskogsbruk I Distans Internationellt skogsbruk och skogsägande Distans. FSC är en internationell, icke vinstdrivande organisation som arbetar för ett hållbart skogsbruk både ur ett miljöperspektiv och när det kommer till social och  Sveaskog analyserar de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, FN:s ramverk för hållbar utveckling, för att identifiera de mål som bolagets verksamhet  Morgondagens skogar – för vem?

Vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter för skogsbruket, och bidrar därigenom till omställningen av vårt samhälle till en cirkulär bioekonomi. Idag är miljöfrågan allas angelägenhet, där ett hållbart skogsbruk är en viktig del och ett av FNs globala mål för 2030. I Europa sker avverkning av skog oftast enligt den så kallade kortvirkesmetoden (Cut to Length), en metod som kräver få antal maskiner i skogen jämfört med andra avverkningsmetoder och därmed genererar mindre utsläpp och har en lägre negativ miljöpåverkan. Läs mer om hållbart skogsbruk på Svenska PEFC:s Hemsida. Hållbar Design. Vi brinner för hållbar design. Vi snickrar med gedigna trämaterial & traditionella metoder som lovar kvalitet och hållbarhet.
Botox brain cancer

Hållbart skogsbruk umeå

I den här filmen reser vi till Amazonasområdet och undersöker olika projekt som Ecology Centre, SLU. 1,027 likes · 23 talking about this. SLU Ecology Centre = the department of Ecology + The department of Crop Production Ecology. Om kursen Kursen fokuserar på förutsättningarna för ett hållbart skogsbruk. Olika skogstyper gås igenom. Förändringar av skogsbestånden över tiden på grund av bränder, virkesbruk, jordbruk, betesdrift, torka, stormar, etc. belyses, liksom interaktioner mellan olika skogslevande organismer. Modul 1: Hållbart skogsbruk, de teoretiska förutsättningarna, 10 högskolepoäng.

Tillsammans får de dela på 15 miljoner kronor i Skogssällskapets årliga forskningsfinansiering. 58 miljoner till digitalisering av hållbart skogsbruk; SLU-nyhet. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Ams kitKarta - Umeå - Vit - bgastore.ie

Skogen i ett nytt klimat – en arena för kunskaps­kommunikation om klimatanpassat hållbart skogsbruk I projektet vill man, med innovativa ansatser, vidareutveckla kommunikationen om klimatanpassad skogsskötsel till användare och aktörer ute i skogslandskapet. Amazonas: Hållbar utveckling : Regnskogar är oerhört viktiga för vår planet. Men det finns alltid en konflikt – mellan behovet av att bevara de viktiga ekosystemen och behovet av att sälja skogens resurser för att få inkomster. Så hur ska man hitta en balans mellan de två konkurrerande behoven? I den här filmen reser vi till Amazonasområdet och undersöker olika projekt som Ecology Centre, SLU. 1,027 likes · 23 talking about this. SLU Ecology Centre = the department of Ecology + The department of Crop Production Ecology.