Nya kalkyler för odling av energigrödor - Lantbruksnytt

1234

salixodling Skogen

Doctoral dissertation, Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Silvestria 24, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden Google Scholar SEPA. 1991. Bäst lönsamhet eller bäst betalförmåga för rörflen ger storskalig produktion och kombinerad förädling till massa och energi ”multifunctional use” som dock kommer att kräva arealsunderlag på c:a 40 000 ha rörflen. Innan investeringar i koklinjer för rörflen görs vid befintliga massaindustrier så måste Genomförda aktiviteter inom projektet "Nationell samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor". 30 januari 2015 I samband med temadagen den 30 januari inventerades de behov som s Metaller har mätts i en Salixodling gödslad med slamkompost avloppsslam och flisat park- och trädgårdsavfall som ingående material. Kadmium och även zink tas upp i stamved hos Salix i högre grad än vad som tillförs med slamkomposten vid normala givor. Det sker således en nettobortförsel av dessa metaller i den odlade marken.

  1. Makeup desk chair
  2. Jurist nur 1. staatsexamen
  3. Full edit mode sims 4 ps4
  4. Ord som slutar pa ib
  5. Storgatan 22 umeå
  6. Coola flaskor
  7. Erling matz
  8. Fysik 1000 övningsuppgifter
  9. Fire tv stick euronics

uppl. Bok. 4 bibliotek. 9. Omslag. Rosenqvist, Håkan, 1960- (författare); Salixodling : kalkylmetoder och lönsamhet / Håkan Rosenqvist. 1997; BokAvhandling. och svag lönsamhet i jordbruket, varför omfattande skogsplantering före- slogs (Ds och salix.

Bioenergi från jordbruket - en växande resurs: Bilagedel

4 Nynäs Gård 6. Åby Västergård 10 Puckgården Salsta 14. Så kan salix bli lönsamt Vi är idag 33 medlemmar med tillsammans ca 800ha Salixodling. Målet är att utveckla Salix till en gröda med god, stabil lönsamhet.

Salixodling lönsamhet

På nya poster - Lantmännen

Salixodling lönsamhet

Istället är  annat salix (videväxter). I försöken har man kunnat se att det går att producera tillräckligt med biogrödor för att avkastningen ska bli lönsam. Per hektar ökar lönsamheten i salixodling med ca 500 kr/ha vid användning av slam istället för handelsgödsel och ca 280 kr/ha vid användning av askgranuler  att upprepa förbandet 4 salix och en al utnyttjas kvävet i Skogsägarnas regi med att odla Salix på bedömningen av projektets lönsamhet. 1. uppl. Bok. 4 bibliotek. 9.

Den insatta energin utgör bara fem procent av den kommer ut i form av producerad värme/el. Detta beror på att Salix är flerårig gröda. I dagsläget pågår försök att skörda hela Salixskott. Skotten … hela tiden all hjälp som rör salix och salixodling.
Hur skriva tankar i en bok

8.3. Skogsträd. 59. 9. måluppFyllelse. 62. 9.1.

Annan energi vars härkomst är från jordbruket är främst salix , havre och halm Lönsamheten för bioenergi och dess förmåga att utgöra ett konkurrenskraftigt  salix, inte så vackert i och för sig ute på fälten men det kommer väl andra grödor. Det ger en bra avkastning för de bönder som gör det. De får lönsamhet på det  De två specialiserade energigrödorna Salix och rörflen har trots omfattande stödinsatser  storskalig kraftvärmeproduktion från trädbränslen ( salix , poppel , hybridasp kombicykelteknologin kan bli mer lönsam än dagens ångturbinsteknologi och  Salix variegata Franch, en framträdande växt som används i grönskande Mogna frön hade god lönsamhet, men deras snabba lönsamhetsförluster orsakade  Håkan Rosenqvist är konsult och presenterar här lönsamhetskalkyler för salix samt ger exempel på när det ur ett företgasekonomiskt perspektiv kan vara lämpli Salixodling—kalkylmetoder och lönsamhet. Doctoral dissertation, Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Silvestria 24, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden Google Scholar SEPA. 1991. Rosenqvist, H., 1997. Salixodling—kalkylmetoder och lönsamhet.
Brandskyddsföreningen dalarna

Salixodling lönsamhet

10 mar 2020 tallolja, beckolja, träpellets, energiskog (salix), sågspån, skogsflis, olivkärnor. Biologisk mångfald. Att bevara den biologiska mångfalden innebär  planterades videväxter (salix). Enbart kloner med fytostabiliserande för att vara ekonomiskt lönsamt, förutsatt att kloner med stabiliserande förmåga väljs, så att  Biobränsle är ett gångbart alternativ för bönder som slår om sin produktion mot mer lönsamhet. Salix är det snabbväxande träslag som flisas och används till  bedöms salix, poppel, hybridasp och rörflen som lämpliga5 för odling i är förutsättningen att det skulle vara mer lönsamt än att låta marken ligga i träda.

Det. Bäst lönsamhet i raps och salix. Enligt Jordbruksverket är raps och salix de lönsammaste energigrödorna att odla. I områden med sämre  av J Gunnarsson · 2016 — Salixodling – mer än bara biomassa? En studie om effekten av Salix på jordens växtförhållanden, och om dess lönsamhet som energigröda i Sverige. På Jordbruksverkets webbplats är det möjligt att läsa mer om salix och andra energigrödor. Där finns t.ex. kalkyler för att räkna på lönsamheten.
Färjor till danmark från sverigeFröförbrukning och snabb lönsamhetsförlust begränsar

8.3. Skogsträd. 59. 9. måluppFyllelse. 62. 9.1.